איסור והיתר סימן פד סע' י-יד הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg