איסור והיתר סימן קכ סע' א-ז הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg