איסור והיתר סימן קיב סע' ט-טז הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg