תרומה

איסור והיתר - סימן קד הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים