האם עובר חשוב נפש לענין הפלה

 

להבנת השיעור יש לעיין במקורות הבאים:  סנהדרין עב: - סהדרין נט. (תוס') - ערכין ז. מהמשנה. יומא פב. "עוברה שהריחה" (רמב"ן ור"ן).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

שיעורים אחרונים
Please reload

צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833