פורים- מדוע שם החג בפרסית?


דף מקורות

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg