פורים -מדוע אחשורוש ביקש לשבת על כסאו של שלמה המלך


דף מקורות

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg