לך לך -אברהם אבינו, כוכב משום מקום?

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg