טעם כעיקר- דאורייתא או דרבנן

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg