טיפת חלב שנפלה על החתיכה -גדר איסור בשר בחלב

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg