בחוקותי -מדוע פרשית הערכין נשארה לסוף

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg