תרומה

81 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כא-כז הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים