63 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' כ-כב הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg