55 הלכות שבת או''ח סימן שיא סע' א-ה הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg