48 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' כה-ל הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg