47 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' יז-כד הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg