40 הלכות שבת - או''ח סימן שכא' סע' ט-יג -הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg