39 הלכות שבת - או''ח - סימן שכא' סע' א-ח -הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg