תרומה

34 הלכות שבת - או''ח סימן שיט' סע' ד-ט -הרב אריאל אלקובי שליט''א