28 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' א ג הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg