תרומה

17 הלכות שבת או'ח סימן רנז' סע' ו ח הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים