תרומה

16 הלכות שבת או''ח סימנים רנה רנז סע' א - ה' הרב אריאל אלקובי שליט''א