תרומה

ויגש - ואת יהודה שלח לפניו גשנה

שיעורים אחרונים