בשלח - למה יהושע לא סיים את המלחמה עם עמלק?

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg