תרומה

בשלח - למה יהושע לא סיים את המלחמה עם עמלק?

שיעורים אחרונים