תרומה

שולחן ערוך יו"ד סימן קפה סע' א-ד

שיעורים אחרונים