תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צח סעי' א

שיעורים אחרונים