הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן סב סעי' ט-יג

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg