תרומה

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן סא סעי' א-ב

שיעורים אחרונים