תרומה

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן נה סעי' א

שיעורים אחרונים