הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כט סעי' ו-ז

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg