הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כז סעי' ד-י


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg