הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כו סעי' א-ד

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg