הלכות נדה, יורה דעה סימן קפד סע' ד-יב

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg