הלכות גרמא בשבת, חלק א'

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg