תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ט סעי' א-ב

שיעורים אחרונים