תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ו סעי' א-יא חלק א

שיעורים אחרונים