תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' כז-כח

שיעורים אחרונים