תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' כו

שיעורים אחרונים