תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' יד-טו

שיעורים אחרונים