גדר בישול דאורייתא – נ"מ האם תרמוס חשוב כלי ראשון

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg