תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' א-ב

שיעורים אחרונים