הלכות טבילת כלים, שלחן ערוך יו"ד סימן קכא סעי' ז

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg