הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צז סעי' א-ג

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg