הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צה סעי' ד-ז

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg