תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צג

שיעורים אחרונים