הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פז סעי' א-ד

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg