תרומה

מדוע התורה מרחיקה כ"כ את הכוהנים מהמוות? מדרש אמור 46. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים