תרומה

למה התורה מעלימה את הנס שקרה בנחל ארנון? מדרש 50 חוקת. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים