תרומה

כמה חטאים "באמת" היו לנדב ואביהוא? מדרש אחרי מות 47 הרב אריאל אלקובי שליט''א