תרומה

הרב אריאל אלקובי - דרשות הרן - הדרוש העשירי : תפקיד האדם בעולמו (ב)שיעורים אחרונים